Konto firmowe to dedykowana konfiguracja dostępu do platformy Autenti przypisana do jednego przedsiębiorstwa (nazwa firmy, numer NIP). Służy do zorganizowanego zarządzania autoryzacją dokumentów w ramach wskazanej działalności biznesowej. Administrator konta firmowego może ustalić szczegółowe dane identyfikacyjne jednostki organizacyjnej, skorzystać z możliwości wykorzystania w komunikacji z kontrahentami firmowego znaku graficznego (logo), dostępu do API, przede wszystkim jednak przypisywać uprawnienia poszczególnym użytkownikom do korzystania z platformy. W wyższych pakietach funkcjonalnych możliwe jest skonfigurowanie automatycznego obiegu dokumentów poprzez definiowanie grup i procesów obiegu dokumentów oraz szablonów dokumentów.