Każdy nadawca może wysłać odbiorcom do podpisu dowolnej treści dokument, który składa się z dowolnej liczby plików elektronicznych o objętości nie przekraczającej 10 MB, bez względu na format w jakim te pliki są zapisane. Pliki można wgrać z dysku twardego, sieciowego lub chmury lub za pośrednictwem API. Poprzez złożenie przez podpisującego oświadczenia woli o akceptacji treści dokumentu, autoryzacji podlega jego treść, a jeśli stanowi on umowę i wszyscy wymagani odbiorcy dokument zaakceptują, to o ile przepisy nie stanowią inaczej, dochodzi do zawarcia wiążącej umowy.

W Autenti nie obsługujemy jedynie dokumentów PDF zabezpieczonych hasłem oraz dynamicznych formularzy w dokumentach PDF (XFA forms).