Bezpieczeństwo i ochrona Twoich danych są dla nas najwyższym priorytetem. Dokumenty przechowywane na platformie Autenti są szyfrowane, a transmisja danych przy połączeniu z platformą następuje z wykorzystaniem certyfikatu Premium SSL Extended Validation, który gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz zaufania.

Klienci Autenti mogą autoryzować dowolnej treści dokumenty oraz zawierać umowy, które ujmują informacje poufne oraz stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Warto dodać, że dostawcami komponentów do platformy są Certum - Powszechne Centrum Certyfikacji Unizeto oraz Krajowa Izba Rozliczeniowa.