Gdy otrzymasz dokument do podpisania, wyświetli się on w zakładce “Do decyzji”. Po wybraniu dokumentu otrzymasz pełny wgląd w listę jego adresatów oraz informacje o statusie podpisywania. Możesz również pobrać pliki źródłowe. Po kliknięciu komendy “Podpisz”, przechodzisz do specjalnego okna, gdzie ostatecznie zatwierdzasz lub odrzucasz przesłany Ci dokument.