Dokumenty do podpisu wysyłasz wskazując adres e-mail oraz imię i nazwisko odbiorcy. W przypadku firm, dodatkowo podajesz nazwę przedsiębiorstwa oraz jego numer NIP. Po załączeniu plików do podpisu, klikasz “Wyślij”. Dalej śledzisz obieg dokumentu, a jeśli trzeba, sam go podpisujesz lub parafujesz. Możesz korzystać z komentarzy i notatek, aby przedyskutować ze stronami treść dokumentu.