Sam decydujesz, do ilu osób wysyłasz dokument. Platforma nie ogranicza Twojej listy odbiorców. W Pakietach Biznes można dodatkowo skorzystać z opcji automatyzacji obiegu dokumentów wewnątrz swojej firmy. Użytkownicy mogą wówczas parafować umowę (potwierdzić, że zapoznali się z jej treścią) lub ją podpisać, zanim ostatecznie podpisy złożą wyznaczone do tego osoby.