Konta firmowe różnią się przypisanymi do nich parametrami - uprawnieniami dostępu do funkcjonalności i możliwościami wykorzystania zasobów platformy Autenti, np. liczbą kont użytkowników, jaką można przypisać do firmy i pojemnością dysku Autenti czy też możliwością wykorzystania szablonów i dostępu poprzez API.  Najpopularniejsze parametry są oferowane w pakietach. Możliwe są także pakiety przygotowywane indywidualnie, na życzenie. Każdy gotowy pakiet oferowany jest w cenie zgodnej z aktualnie obowiązującym cennikiem Autenti.