Tak. Jest to możliwe przy wykorzystaniu interfejsu programistycznego aplikacji (tzw. API), który za pomocą ściśle określonych reguł i opisów definiuje sposób, w jaki programy komputerowe mogą komunikować się ze sobą.