W przypadku plików popularnych formatów takich jak PDF, Word, Excel, TXT, dla wygody podglądu konwertowane one są do plików PDF. W przypadku plików binarnych, których format uniemożliwia czytelną ich prezentację, tworzona jest metryka pliku binarnego w postaci dokumentu PDF, która zawiera kluczowe informacje pozwalające na jednoznaczną identyfikację dokumentu źródłowego. Całość jest prezentowana odbiorcom w postaci plików PDF, przy czym w każdej chwili możliwe jest zapoznanie się z plikami źródłowymi.