Umowy, uchwały, porozumienia, sprawozdania, kontrakty, zamówienia, faktury korygujące, NDA, a nawet notatki ze spotkań w firmie podpisywać można lub parafować w Autenti. Zapoznaj się z pełną listą umów, które są ważne po podpisaniu ich w Autenti. Pamiętaj, ważność umowy zależy od treści w niej zawartej i obowiązujących przepisów prawa.


Sprawdź umowę, którą możesz podpisać lub parafować przez Autenti


 • kontrakt menedżerski
 • umowa agencyjna
 • umowa dostawy
 • umowa dzierżawy
 • umowa dzierżawy nieruchomości lub pomieszczeń na czas do roku
 • umowa komisu
 • umowa licencyjna
 • umowa najmu
 • umowa najmu nieruchomości lub pomieszczeń na czas do roku
 • umowa o dzieło
 • umowa zlecenia
 • umowa zamiany
 • umowa o roboty budowlane
 • umowa o zachowaniu poufności
 • umowa pożyczki
 • umowa przechowania
 • umowa przelewu wierzytelności
 • umowa przewozu
 • umowa renty
 • umowa składu
 • umowa spedycji
 • umowa spółki cywilnej
 • umowa sprzedaży
 • umowa ubezpieczenia
 • umowa użyczeniaMożliwość wykorzystania platformy Autenti w dziale HR:


 • Kontrakt menedżerski


 • Regulamin pracy


 • Regulamin wynagradzania

 • Regulamin premiowania

 • Powierzenie mienia pracownikowi

 • Protokół zdawczo-odbiorczy

 • Karta ewidencji czasu pracy

 • Rachunek wykonawcy/zleceniobiorcy

 • Wniosek urlopowy

 • Zawiadomienie o nieobecności w pracy

 • Wewnętrzne ankiety pracownicze

 • Polecenie wyjazdu służbowego

 • Rozliczenie delegacji

 • Karty obiegowe/karty przydziału