Wszystkie działania są rejestrowanie i przypisywane do danego użytkownika oraz konkretnego dokumentu, a w przypadku sporu, utrwalone na trwałym nośniku dokumenty i certyfikat (jako potwierdzone przez zaufaną stronę trzecią), stanowią podstawę wiarygodności dokonanych czynności.