Tak. Warto dodać, że w przypadku urządzeń mobilnych dajemy Ci opcję wykorzystania dodatkowego kodu PIN.