Używamy certyfikatu Autenti, który dołączony zostaje do każdego podpisanego na platformie dokumentu. Zawiera on m.in. niepowtarzalny numer autoryzacji, informacje o stronach umowy, znaczniki czasu, numery adresów IP oraz informacje o dokumencie i jego załącznikach, które po podpisaniu zostają zbindowane do jednego pliku w formacie pdf. Taki certyfikat, w sytuacji spornej, staje się pełnowartościowym dowodem w sądzie. Korzystamy też z sumy kontrolnej dla plików, która służy sprawdzeniu integralności i autentyczności dokumentu.