Podpisujący dokumenty powinni samodzielnie ważyć wiarygodność podpisujących, w szczególności w zakresie poprawności ich adresu e-mail, danych identyfikacyjnych przedsiębiorstwa (nazwa, adres nr NIP) czy też sytuacji finansowej. W ramach rozwiązań dostępnych indywidualnie w ramach pakietu Biznes Platinium, Autenti może wdrożyć dodatkowe metody autoryzacji jak np. wymaganie potwierdzenia kodem przesłanym na określony numer telefonu komórkowego.