Tak. Z podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem można skorzystać w Autenti i w ten sposób potwierdzić swoją tożsamość na platformie.