Za korzystanie z platformy Autenti płaci zawsze strona inicjująca, korzystająca z wybranego Pakietu Biznes.