Każdy podpisany dokument zostaje zarchiwizowany w zakładce „zakończone”. Archiwizacja dokumentów nie jest dodatkowo płatna, oczywiście pod warunkiem, że dokumenty mieszczą się w granicach limitu przestrzeni dyskowej danego konta firmowego.