Użytkownikiem Autenti jest osoba przypisana do konta firmowego, która wysyła lub podpisuje dokumenty w imieniu swojej organizacji/firmy.

Użytkownikiem nie jest osoba spoza organizacji/firmy. Taka osoba, podpisując dany dokument, nie staje się użytkownikiem Autenti i nie są od niej pobierane żadne opłaty.