Po podpisaniu dokumentu przez wszystkie strony klient otrzyma link do dokumentu z informacją, że dokument został podpisany. Klikając w link, może pobrać dany dokument opatrzony certyfikatem Autenti.


Klient może również założyć nieodpłatne konto w Autenti, gdzie będzie miał dostęp do wszystkich podpisanych przez siebie dokumentów w zakładce „zakończone”.