Jeżeli dokument został podpisany przez wszystkie strony, nie ma możliwości jego wycofania. Aby anulować treść podpisanej umowy, należy sporządzić nowy dokument o anulowaniu postanowień poprzedniego dokumentu, a następnie złożyć pod nim podpis/y.