Użytkownik Autenti o uprawnieniach Administratora może przyznać dowolnemu użytkownikowi uprawnienia do wglądu we wszystkie podpisane dokumenty na koncie. Może to zrobić, wchodząc w „ustawienia konta firmowego”. Najpierw powinien kliknąć w „edytuj dane firmy”, a później w opcji „archiwizuj dokumenty na kontach użytkowników” może wskazać użytkowników, którym chce nadać odpowiednie uprawnienia.

Użytkownik, który nie posiada uprawnień do wglądu we wszystkie dokumenty, ma dostęp jedynie do dokumentów, w których podpisaniu sam uczestniczył.