Opcja SMS nie jest wymagana, stanowi jedynie dodatkową weryfikację odbiorcy.