Tak. Wielokrotnie już w sporach sądowych polskie sądy respektowały podpis elektroniczny złożony za pomocą platformy Autenti.